SỨ MỆNH

            Trường Đánh cờ tướng online là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành, đa trình độ trong lĩnh vực Y, Dược, Sư phạm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu xã hội. Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề đạt chuẩn Quốc gia, khu vực và quốc tế; giúp người học trở thành những công dân có tri thức, tự tin lập thân, lập nghiệp, làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội.

TẦM NHÌN
             Trường Đánh cờ tướng online trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn ASEAN. Cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội trong nước cũng như thị trường lao động nước ngoài. Là cơ sở khám chữa bệnh có uy tín cho nhân dân tỉnh Bắc Giang.