Từ ngày 27/12/2022-28/12/2022, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự đã phối hợp với  Công an địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra công tác học sinh, sinh viên ngoại trú năm 2022 tại địa bàn xã Quế Nham. Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý sinh viên ngoại trú, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của HSSV, tạo môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt.

   Hiện nay toàn trường có khoảng 380 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy (không kể SV liên thông), sinh viên đăng ký ngoại trú là chủ yếu. Số sinh viên ở trọ trên địa bàn xã Quế Nham là gần 70 và  sinh viên ở nội trú chiếm 35%. Việc quản lý sinh viên ngoại trú là vấn đề được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Nhà trường đã chủ động phối hợp với công an, chính quyền địa phương nơi có sinh viên của trường thường trú hoặc đang tạm trú để xây dựng kế hoạch phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư đối với sinh viên ngoại trú và trong khu nội trú của Trường; Hướng dẫn sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của nhà trường và quy định của chính quyền địa phương.

     Đối với sinh viên ở ngoại trú, hầu hết sinh viên đều có sổ theo dõi quản lý sinh viên ngoại trú, ký hợp đồng nhà trọ với chủ nhà đầy đủ, thực hiện đăng ký tạm trú tại công an xã và chấp hành quy định ngoại trú tương đối tốt.  Qua kiểm tra sinh viên ngoại trú năm 2022, kết quả cho thấy 100% sinh viên ở ngoại trú đều chấp hành tốt nội quy của nhà trọ, quy định của địa phương.

    Công tác quản lý sinh viên ngoại trú có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục sinh viên. Vì vậy, để công tác ngoại trú của sinh viên ngày càng tốt hơn, trong thời gian tới nhà trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với chính quyền và công an địa phương xử lý nghiêm những trường hợp sinh viên vi phạm nội quy, quy định của nhà trường, địa phương. Kiểm tra triệt để việc đăng ký tạm trú của sinh viên thông qua cuốn sổ theo dõi quản lý sinh viên ngoại trú và làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên sau mỗi năm.

    Duy trì thường xuyên việc tổ chức Hội nghị giao ban công tác an ninh trật tự, phối hợp quản lý sinh viên ngoại trú với cơ quan công an và chính quyền địa phương nhằm trong việc tìm các giải pháp thiết thực, kịp thời đối với công tác HSSV ngoại trú, tạo điều kiện thuận lợi để HSSV nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện.

Một số hình ảnh kiểm tra công tác HSSV ngoại trú năm 2022

Nguyễn Văn Đông- Bí thư Đoàn trường