ĐẢNG BỘ TRƯỜNG Đánh cờ tướng online

TS.BS. Nguyễn Hoàng Quỳnh - Bí thư Đảng ủy

Ths. Đỗ Văn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy

Ths. Ngô Thị Yến - Phó Bí thư Đảng ủy